Grattis Sverige!!

Idag firar vi att vi bor i ett fantastisk land som Sverige där demokrati och grundläggande värderingar råder. Tacksam över all den hjälp man får inom sjukvård, specialförskola, fungerande skolskjuts och vänliga godhjärtade människor som hjälper oss i vår vardag....